browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Кръщенета

Кръщението на детето е важен момент и ние знаем това. Докато то преминава през този християнски ритуал, ние ще му организираме най-веселия празник. На ваше разположение са нашите зали, който ще преобразим според предпочитанията ви. Кръщелникът и неговите гости при нас имат на разположение цели три зали, напълно оборудвани за забавни игри. За по-малките деца можем да осигурим професионална грижа, така че вие да се насладите на празника и да обърнете подобаващо внимание на гостите си. За ваше улеснение можете да поръчате питка за ритуала от Бутикова пекарна.